Skvělá zpráva, naši diváci jsou spokojeni!

26.03.2011 - Obchodní oddělení KMD zpracovalo výzkum spokojenosti návštěvníků Karlovarského městského divadla v minulém roce. A výsledky jsou pro nás více než povzbudivé. Naprostá většina respondentů je spokojena s programovou nabídkou.

    Ankety se přitom zúčastnil reprezentativní vzorek 402 diváků, kteří navštívili karlovarské divadlo za poslední čtvrtletí roku  2010. Z tohoto počtu jich je 370 spokojeno s programem, tedy 92%, přičemž většina upřednostňuje činohru. Zde je ale nutné zdůraznit, že se respondenty stalo pouze česky hovořící publikum, zatímco cizinci logicky upřednostňují hudební pořady: operu a operetu, muzikál, balet a koncerty populární i vážné hudby.   

   Velmi příjemným překvapením rovněž byla skutečnost, že diváci akceptují výši vstupného, ostatně to bylo oproti předchozím letům výrazně sníženo. Stejně tak si pochvalují informovanost o programu, nejvíce se o něm dozvídají z letáků a našeho webu, což nás velice těší.

    Jen výjimečně se v anketě objevovaly nějaké kritické připomínky. Mezi návrhy a požadavky se objevily i některé kuriózní. Tak například části mladšího publika chybí taneční programy, jako je třeba hip hop. Jiní by si zase přáli bohatší scénickou výpravu u jednotlivých inscenací. Senioři by přivítali odpolední představení a rodiče ještě více kvalitních pořadů pro děti.

    Anketa byla soutěžní a vylosováni účastníci získali volné vstupenky do divadla.

Výherci (čísla vstupenek):

111 459 832
111 345 055
111 350 530
111 346 435
111 350 757
111 345 095


1.       Jaký žánr preferujete?  

činohra33182,3%
koncert vážné hudby112,7%
koncert populární hudby246,0%
opera, opereta164,0%
balet41,0%
jiné164,0%
2.       Jste spokojen(a) s programem divadla 
ano37092,0%
ne225,5%
konkrétně Vám chybí102,5%
3.       Kdy jste naposledy navštívil(a) divadlo? 
v tomto roce9423,4%
minulý měsíc11628,9%
tento měsíc9724,1%
tento týden7017,4%
už jsem byl/a, ale ne za poslední rok256,2%
4.        Jste dostatečně informován(a)  o programu divadla? 
ano37894,0%
ne225,5%
5.        Podle vás je cena programu? 
vysoká7418,4%
normální32380,3%
může být i vyšší10,2%
6.        Odkud se dozvídáte o programu KMD? 
z našeho letáku15237,8%
z plakátů4210,4%
z našich www stránek14435,8%
z rozhlasu a TV133,2%
z regionálního tisku266,5%
jiný zdroj256,2%

Archiv aktualit

 

« zpět na Aktuálně