Výpis z rejstříku o.p.s.

Sídlo:

Moskevská 21, Karlovy Vary, 36001

IČ: 280 41 241

Zakladatel:

Statutární město Karlovy Vary
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20
Identifikační číslo: 002 54 657
Zapsáno: 4.prosince 2008

Správní rada:

Ing. Petr Kulhánek (KOA), předseda

MUDr. Vladimír Fomenko

Jan Samec

Čestmír Bruštík

Bc. Markéta Wernerová 

Hana Havlová 

 

Dozorčí rada:

Ing. Michaela Tůmová

Vladimír Kvasnička

Vítězslav Škorpil

 

Druh obecně prospěšných služeb:

- pořádání a tvorba divadelních představení, jednorázových divadelních projektů a jiných uměleckých projektů
- zajišťování propagačních materiálů týkající se činnosti divadla
- propagace činností souvisejících s plněním obecně prospěšných služeb
- spolupráce se společenskými vzdělávacími a zájmovými organizacemi, se státními orgány, s vědeckými, uměleckými, hospodářskými i podnikatelskými kruhy, i s jednotlivými občany, jakož i fyzickými a právnickými osobami v zahraničí
- pořádání a tvorba divadelních a filmových představení, jednorázových divadelních projektů či jiných uměleckých projektů

 

« zpět na Kontakty