Pozor - Předplatné 2019 právě v prodeji!
ZRUŠENÉ představení V Paříži...

Pohnutý osud autora České mše vánoční

Karlovarské městské divadlo připravilo také v letošní sezóně slavnostní vánoční program, jehož vyvrcholením se opět stane Česká mše vánoční. Tato překrásná skladba Jakuba Jana Ryby evokuje kouzelnou atmosféru Štědrého večera, stejně jako další oblíbené rituály. I když ji skladatel napsal již v roce 1796, řadí se k nejpopulárnějším a nejhranějším dílům, jaká u nás kdy vznikla.
Již méně známý je pohnutý osud autora, který byl po dobu celého svého života především  učitelem. Souběžně s tím se však věnoval hudbě, uměl hrát na housle a na varhany a sbíral lidové písně. Sám vytvořil více než tisíc kompozic různého rozsahu většinou duchovního rázu, avšak dochoval se jich pouze zlomek.  Patří k nim naštěstí i Česká mše vánoční a zásadně přispěla k tomu, že Rybova tvorba neupadla v zapomnění. Pozoruhodné jsou však i jeho varhanní skladby. 
Navzdory tomu, že byl J. J. Ryba mimořádně talentovanou a všestranně vzdělanou a respektovanou osobností, jeho život byl nelehký a skončil tragicky. Jeho početná rodina (byl otcem třinácti dětí) často zápasila s bídou a je smutným paradoxem, že právě v době, kdy mu bylo nejhůře, napsal Českou mši vánoční. Stále častěji upadal do depresí a obtížná životní situace, i zhoršující se zdravotní stav, nakonec přispěly k tomu, že se rozhodl svůj život dobrovolně ukončit.   Ve svých devětačtyřiceti letech si podřezal břitvou krční tepny, ale když byl nalezen, ještě chvíli žil.  Jako sebevrah nebyl ani řádně pohřben, k důstojnému pohřbu došlo teprve po čtyřiceti letech na hřbitově v Rožmitále pod Třemšínem, kde léta působil jako učitel. Není od věci připomenout, že dodnes není známa ani Rybova skutečná podoba, publikované portréty jsou pouze fiktivní.
Každoroční, velmi důstojné provedení České mše vánoční, v Karlovarském městském divadle se stává nejen vskutku svátečním zážitkem, ale také poctou tvůrci, který navzdory životnímu utrpení a strádání vytvořil radostné dílo, těšící posluchače v období nejkrásnějších svátků každý rok.

Česká mše vánoční
Karlovarské městské divadlo
Pondělí 17. prosince 19.30

Další zajímavosti