Mimořádná opatření, Covid-19

Stovky návštěvníků si prohlédly historickou budovu Karlovarského městského divadla. Opět se přitom potvrdilo, že i zlé je k něčemu dobré.

Letošní karlovarskou kulturní i lázeňskou sezonu velmi výrazně poznamenala různá opatření, související s koronavirovou krizí. I když ve většině případů znamenala pro město i jednotlivé organizace a firmy vážné potíže, současně se potvrdilo, že některé neblahé události mohou mít pozitivní dopady. Mnoho Čechů se totiž namísto obvyklé zahraniční dovolené vydalo na výlety po naší zemi a leckdo si teprve díky tomu uvědomil, jak je nádherná a kolik jedinečných památek se u nás nachází.
V případě Karlových Varů se navíc podařilo vyvrátit mýtus, že slavné lázeňské město ožívá pouze v době mezinárodního filmového festivalu. Přestože se letos zcela výjimečně neuskutečnil, ve Varech se konalo velké množství senzačních kulturních akcí, jichž se zúčastnilo překvapivé množství návštěvníků, a to nejen tuzemských, ale i zahraničních.
Ti si nenechali ujít ani pestrý program v Karlovarském městském divadle. Velkému zájmu se těšily také prohlídky historické budovy, jejichž atraktivitu zvýšil i fakt, že je uváděl samotný vedoucí obchodního oddělení KMD Martin Lenděl, jenž je do historie i provozu KMD, společně s ředitelkou Danou Neumannovou, zasvěcen nejvíce.
Značný zájem veřejnosti ho příjemně překvapil, tím spíše, že byl limitován pouhou stovkou účastníků na každé z nich. O to více se jim však mohl osobně věnovat.
Stejně tak ho velmi potěšilo, že se mezi hosty objevili i někteří velmi zasvěcení znalci či pamětníci, kteří dali k dobru zajímavé informace. On sám zase zpestřil prohlídku divadelní budovy, která už za staletí své existence zažila mnohé, nějakou tou veselou historkou. „Prozradil jsem třeba, že ještě před patnácti lety jsem se při pravidelné údržbě dokázal protáhnout středem lustru v hledišti. Teď už tak hubený nejsem,“ postesknul si.  Prozradil také, že KMD bude v prohlídkách pokračovat i v září. “Podle zájmu organizujeme jak skupinové, tak individuální prohlídky pro uzavřenou společnost,“ stačí se na nás obrátit.“ 

Další zajímavosti