Mimořádná opatření, Covid-19

Vážení milí návštěvníci Karlovarského divadla,

s velkou pokorou a nesmírným obdivem vůči Vám všem bych Vám ráda poděkovala, za přízeň, kterou věnujete Karlovarskému městskému divadlu. Obzvláště v době, kdy je celá naše společnost postižena krizí, která u nás nemá obdoby. Tím spíše je obdivuhodné, s jakou trpělivostí jste čekali na nový termín zrušených představení a s jakou ochotou a vstřícností se již druhou sezónu podřizujete všem nepříjemným opatřením, která je nutné dodržovat.
Přiznám se, že jsem často dojatá, když vidím plné hlediště a Vy tím dáváte najevo, jak důležité jsou pro Vás kulturní zážitky v těchto těžkých časech. Celý kolektiv KMD si Vaší přízně a důvěry opravdu velmi váží. Zároveň všichni doufáme, že jsme Vás také potěšili hodnotným, pestrým a zábavným programem a že jsme Vám společně s herci a dalšími umělci nabídli krásné zážitky.
Všem Vám srdečně přejeme, abyste   si užili krásné Vánoční a novoroční svátky a aby byl příští rok alespoň o něco lepší než ten letošní. Budeme se těšit, že se budeme opět pravidelně setkávat a radovat z krásných večerů v našem divadle.

Dana Neumannová
ředitelka o.p.s.
Karlovarské městské divadlo

Další zajímavosti