Mimořádná opatření, Covid-19

Začíná doba plesů a karnevalů

Karlovarské městské divadlo se letos, více než kdy jindy, zapojí do masopustních oslav, které v našem regionu zažívají vzkříšení. Již tradičně je to nejen doba hodování, ale také plesů, karnevalů a průvodů masek. 
Tento týden se mohou diváci KMD dokonce zúčastnit Karnevalu zvířat.  Výsledkem dalšího společného projektu Karlovarského městského divadla, Karlovarského symfonického orchestru a karlovarské ZŠ a ZUŠ je originální zpracování populární hudební suity Camilla Saint- Saënse, jíž dal sám autor podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor. Představení, na nichž se podílí KMD s karlovarskými uměleckými školami, vždy patří k nejnavštěvovanějším a jsou důkazem, jak báječné výsledky přináší spolupráce dlouholetých profesionálů, pedagogů a talentovaných žáků.
Svoje síly spojili i členové Činohry KMD a Západočeského divadla v Chebu a rozhodli se uspořádat Divadelní ples, který se bude konat již 2. února v Lidovém domě ve Staré Roli. Od většiny akcí v letošní karlovarské plesové sezóně se bude lišit tím, že jde o ples maškarní a to na téma Hrdinové z filmu, knih a divadelních her. Hudební doprovod obstararají Big Band Karlovy Vary a Musicspetrum Jiřího Neumanna.

Průvodci celého večera se stanou herci Viktor Braunreiter a Eliška Huberová-Malíková.

Karneval zvířat
Pátek 25. ledna 19.00

Divadelní ples
Sobota 2. února 20.00

Další zajímavosti