Změna programu v kontextu Mimořádného opatření.

Naďa Pajanková

host
  • V Karlových Varech žije od roku 1998, kdy po absolutoriu herectví na pražské Vyšší odborné škole herecké nastoupila do angažmá v tehdejším Městském divadle. Dlouhodobě spolupracuje s Divadlem Dagmar, vede literárně-dramatický obor v ZŠ a ZUŠ Šmeralova a učí dramaticko-výchovné předměty na Střední odborné škole pedagogické v Karlových Varech.
  • V Karlovarském městském divadle naposledy vystoupila v rodinném představení Havrane z kamene… (režie Jiří Seydler, 2013).