On-line nákup Darkových poukazů.

Informace o ochraně osobních údajů

Karlovarské městské divadlo, o.p.s., se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 361 20, IČ: 280 41 241 (dále jen KMD) v souladu s jeho povinnostmi správce osobních údajů, vyplývajícími z příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”), zpracovává následující osobní údaje osob, které jsou těmito osobami dobrovolně poskytovány KMD, a to na základě dobrovolné registrace zájemce o  odběr informačního newsletteru KMD na webových stránkách KMD. Zpracovávanými osobními údaji je e-mailová adresa odběratele newsletteru. Doba zpracování osobních údajů je do ukončení odběru newsletteru registrovaným odběratelem na základě odhlášení odběru odběratelem.

Na e-mailovou adresu je osobám, které se zaregistrovaly k odebírání newsletteru zasílán v elektronické podobě program KMD a dále důležité informace k programu KMD, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o šíření obchodních sdělení, pokud jej registrovaná osoba neodmítne a odběr nezruší. Odběr newsletteru lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem zrušit – například zasláním e-mailu (vstupenky@karlovarskedivadlo.cz).

Osoba zaregistrovaná k odběru newsletteru a osoba, která souhlasila se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání programu KMD, pozvánek na premiéry, na setkání s novináři a jiné akce pořádané KMD bere na vědomí, že jako subjekt osobních údajů má podle GDPR tato práva:

  • zrušit kdykoliv zasílání newsletteru, a případných obchodních sdělení včetně pozvánek na premiéry, a jiné akce pořádané KMD,
  • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává,
  • vyžádat si u správce přístup k jeho osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,      
  • popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po správci smazání jeho osobních údajů; výmaz správce provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu    
  • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle GDPR byla porušena v
  • důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.