Nabídka míst je nyní bez omezení!
Změna programu v kontextu Mimořádného opatření.

Symfonická Salome
Karlovarský symfonický orchestr

Československý písničkář a básník Karel Kryl (1944 - 1994) byl hlavním představitelem protikomunistického protestsongu. Vedle písní reflektujících společnost psal také poetické a melancholické balady.
Jednou z jeho nejznámějších písní je titulní píseň prvního alba písnička „Bratříčku, zavírej vrátka“, která vznikla údajně naprosto spontánně v noci 21. srpna 1968, jako okamžitá reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Z okupované země odjel Kryl 9. září 1969 na písničkářský festival v západoněmeckém hradě Waldecku. V západním německu již zůstal a dalších dvacet let žil v exilu. Do vlasti se vrátil až během listopadových událostí roku 1989. Po roce 1989 dále v rozhovorech pro média a ve své tvorbě komentoval kriticky dění ve společnosti.
„Symfonická Salome“, pásmo Krylových písní pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru v symfonickém provedení, je unikátním projektem pěti mladých umělců, kteří osobitým způsobem znovu představují obrovský hudební potenciál písní Karla Kryla. Autorské úpravy vybraných písní provedl Michal Vejskal.

více na kso.cz

Předprodej Karlovarského symfonického orchestru (Abonentní cyklus M4).

Podrobnosti

Dirigentka
Miriam Němcová
Účinkují
Pavel Batěk, Barbora Plachá, Tomáš Kůgel, Petr Šťastný
Žánr
koncert