On-line nákup Darkových poukazů.
Změna programu v kontextu Mimořádného opatření.

Vánoční koncert sborů
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Velký vánoční koncert je přehlídkou všech pěveckých sborů, které působí na ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Těšit se můžete na nejmladší Sluníčka, ve kterých zpívají děti od tří let. Zazpívá také Přípravný pěvecký sbor, Rolnička, Zvoneček, chlapecký sbor TAM-TAM a v neposlední řadě dívčí sbor Zvonek, který v letošním roce zapsal rekordní počet zpěvaček. Zazní nejen písně klasické, ale také spousta známých melodií z oblasti populární hudby, vánoční písně, koledy a samozřejmě také písně z pohádek.

Podrobnosti

Sbormistryně
Mirka Lendělová, Karolína Svobodová, Vladimíra Hubená
Klavírní doprovod
Vladimíra Hubená, Karel Šimandl
Žánr
koncert